0

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VOONO prehlasuje, že všetky spracovávané osobné údaje sú nami považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou.

O VOONO

Za VOONO stojí expertný tím dbajúci nielen na pôvod všetkých surovín na výrobu kozmetiky, ale aj na striktný zákaz testovania na zvieratách. Spoločnosť VOONO chápe zodpovednosť za život a aktívne sa podieľa na čistejšom svete pre všetkých.

ZOZNAM SPOLUPRACOVNÍKOV VOONO

 • Spolupracovníci so zmluvou upravujúcou ochranu osobných údajov a mlčanlivosť

E-mailový a telefonický kontakt na všetkých spolupracovníkov pre otázky týkajúce sa osobných údajov je rovnaký: +420 774 384 478 info@voono.cz

GDPR

Účelom všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ktoré začína platiť od 25. mája 2018, je vytvoriť spoločné pravidlá ochrany údajov v rámci Európskej únie. Nariadenie sa vzťahuje na správcov a spracovateľov osobných údajov fyzických osôb zo štátov EÚ.

Celý rad princípov vychádza zo súčasných pravidiel na ochranu údajov EÚ. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov má ale širšiu pôsobnosť, disponuje prísnejšími štandardmi a zahŕňa vysoké pokuty. Napríklad vyžaduje nadštandardný súhlas pre používanie údajov niektorých typov a rozširuje práva jednotlivcov, pokiaľ ide o prenosnosť údajov a prístup k nim. Ďalej zavádza účinnejšie vymáhacie prostriedky, ktoré umožňujú dozornému úradu za určité porušenia požadovať na spoločnostiach pokuty vo výške až štyroch percent ročných tržieb.

ZÁVÄZOK A PRÍPRAVA ZO STRANY VOONO

Ochrana vašich údajov je pre VOONO prioritou. Dodržujeme súčasné právne predpisy EÚ týkajúce sa ochrany údajov a rovnako sa zaväzujeme k dodržiavaniu všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Popis všetkých spôsobov, ktorými spracovávame osobné údaje osôb, nájdete v našich zásadách používania dát. Poskytneme vám prostredie pre vyjadrenie súhlasu s poučením pre nových aj súčasných užívateľov.

Aj naďalej budete mať kontrolu nad tým, ako sú vaše osobné údaje používané.

NAJDÔLEŽITEJŠIE PRÁVA OBČANOV (SUBJEKTOV ÚDAJOV)

Byť informovaný o nakladaní s osobnými údajmi ao narušení bezpečnosti údajov.

Vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov.

Právo na výmaz a právo byť zabudnutý (vymazanie odkazov a súvislostí).

HLAVNÉ POVINNOSTI SPRÁVCOV A SPRACOVATEĽOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Povinnosti sa vzťahujú na všetky inštitúcie a firmy, ktoré spracúvajú alebo zhromažďujú osobné údaje občanov EÚ. Ide o verejnú správu, školy, zdravotnícke zariadenia, firmy so zamestnancami, banky, e-shopy a ďalšie subjekty.

Uchovávať záznamy o nakladaní s osobnými dátami podľa GDPR a súhlasy so spracovaním osobných údajov.

Anonymizovať, pseudonymizovať dáta a minimalizovať ich spracovanie.

Vymenovať poverencov pre ochranu osobných údajov, DPO (Data Protection Officer).

VAŠE OSOBNÉ DÁTA SPRACOVÁVAME Z TÝCHTO DÔVODOV

 1. Ste našimi klientmi
 2. Ste návštevníkmi nášho webu a poskytli ste nám súhlas s meraním návštevnosti
 3. Ste návštevníkmi nášho webu a poskytli ste nám email pre zasielanie obchodných oznámení

ZÁKAZNÍK VOONO

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME NA ZÁKLADE

 • Na základe zmluvy
 • Na základe zákonnej povinnosti
 • Na základe oprávneného záujmu

SPRACOVÁVAME TIETO OSOBNÉ ÚDAJE

 • meno
 • priezvisko
 • adresa
 • IČO
 • DIČ
 • telefón
 • emailová adresa
 • webová adresa

VAŠE OSOBNÉ DÁTA VYUŽÍVAME TÝMITO SPÔSOBY A ZA TÝMITO ÚČELMI

POUŽIJEME VAMI POSKYTNUTÉ ÚDAJE PRE:

 • Vytvorenie zmluvy
 • Fakturáciu služieb
 • Telefonickú komunikáciu
 • Elektronickú komunikáciu
 • Zasielanie relevantných strategických alebo obchodných oznámení

VÁŠ SÚHLAS S POUŽITÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV POTREBUJEME Z TÝCHTO DÔVODOV

 • Aby sme mohli vytvoriť zmluvu, fakturovať vám služby, dohovoriť sa s vami či vašimi zamestnancami na spolupráci

VÁŠ SÚHLAS S POUŽITÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV JE PLATNÝ LEN PRE TIETO FYZICKÉ A PRÁVNÍCKE OSOBY

BUDE MAŤ PRÍSTUP K VAMI POSKYTNUTÝM OSOBNÝM ÚDAJOM

 • Spolupracovníci so zmluvou upravujúcou ochranu osobných údajov a mlčanlivosť

MÔŽE VÁS ALEBO VAŠÍ ZAMESTNANCI KONTAKTOVAŤ

 • Spolupracovníci so zmluvou upravujúcou ochranu osobných údajov a mlčanlivosť

VÁŠE OSOBNÉ ÚDAJE BUDÚ ULOŽENÉ

 • Iba v elektronickej podobe na počítačoch spolupracovníkov VOONO so zabezpečením podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia
 • Iba v elektronickej podobe v službe Google Drive s prihlásením pomocou niekoľkonásobnej autorizácie, ktorá v maximálnej miere znemožňuje odcudzenie prihlasovacích údajov k tejto službe.

VYJADRENIE SÚHLASU ALEBO NESÚHLASU S ULOŽENÍM A SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • súhlas je automatický na základe zmluvy, zákonnej povinnosti a oprávneného záujmu
 • nesúhlas s uložením a spracovaním či úpravou niektorých uložených informácií môžete vykonať zaslaním žiadosti na email info@voono.cz

SÚHLAS S MERANÍM

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME NA ZÁKLADE

 • Na základe súhlasu

SPRACOVÁVAME TIETO OSOBNÉ ÚDAJE

ANONYMIZOVANÉ ALEBO PSEUDONYMIZOVANÉ ÚDAJE, SPROSTRIEDKOVANÉ SPOLOČNOSŤMI GOOGLE ALEBO FACEBOOK, AKO SÚ:

 • návšteva
 • pohyb na webe
 • IP adresa
 • približná geografická poloha
 • typ zariadenia (pc/tablet/mobil/tv)
 • internetový prehliadač
 • veľkosti displeja

ANONYMIZOVANÉ ALEBO PSEUDONYMIZOVANÉ ÚDAJE, SPROSTRIEDKOVANÉ SPOLOČNOSŤOU SMARTLOOK, AKO SÚ:

 • návšteva
 • pohyb na webe
 • pohyb myši
 • scroll
 • kliknutie / dotyk
 • video záznam návštevy

ÚDAJE ZADANÉ DO CHATOVACIEHO OKNA SPROSTREKDKOVANÉHO SPOLOČNOSTÍ SMARTSUPP A ÚDAJE SPROSTREKDKOVANÉ SPOLOČNOSŤOU SMARTSUPP, AKO SÚ:

 • meno alebo prezývka
 • email
 • aktuálna stránka
 • história chatov
 • posledná návšteva
 • IP adresa
 • prehliadač
 • typ zariadenia

VAŠE OSOBNÉ DÁTA VYUŽÍVAME TÝMITO SPÔSOBY A ZA TÝMITO ÚČELMI

POUŽIJEME VAMI POSKYTNUTÝ SÚHLAS PRE:

 • Meranie a analýzu vašej návštevnosti pomocou služby Google Analytics
 • Meranie a analýzu vašej návštevnosti pomocou služby Facebook Pixel
 • Meranie a analýzu vašej návštevnosti pomocou služby Smartlook
 • Zobrazovanie a funkcia zákazníckeho chatu pomocou služby Smartsupp

VÁŠ SÚHLAS S POUŽITÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV POTREBUJEME Z TÝCHTO DÔVODOV

 • Používame Google Analytics na meranie a analýzu návštevnosti našich stránok. Je to jediná možnosť, ako zistiť odkiaľ návštevníci prichádzajú a do akých marketingových stratégií sa nám oplatí investovať, aby sme oslovili relevantných návštevníkov a potenciálnych klientov.
 • Používame Facebook Pixel na meranie a analýzu návštevnosti našich stránok v súvislosti s reklamnou platformou Facebooku. Je to jediná možnosť, ako zistiť, ktorí používatelia Facebooku prejavujú záujem o obsah na našom webe a ako vytvoriť relevantné publiká pre propagáciu značky na sociálnych sieťach.
 • Používame Smartlook na meranie a analýzu našich stránok najmä v súvislosti s testovaním dizajnu a prehľadnosti. Tento nástroj nám umožňuje sledovať pohyby a kliknutia myšou, alebo posuny a dotyky prsta na mobilných zariadeniach. Výstupom sú anonymné heatmapy a videa, ktoré nám pomáhajú pochopiť správanie návštevníkov na webe a odhaliť technické či dizajnové chyby, ktoré sťažujú návštevníkovu orientáciu na webe.
 • Používame Smartsupp pre zobrazovanie a funkcie zákazníckeho chatu. Túto službu sme si vybrali, pretože nám umožňuje vložiť do webu chatovacie okienko a komunikovať s návštevníkom v reálnom čase.

VÁŠ SÚHLAS S POUŽITÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV JE PLATNÝ LEN PRE TIETO FYZICKÉ A PRÁVNÍCKE OSOBY

VAŠU NÁVŠTEVNOSŤ A POHYB NA WEBE BUDE MONITOROVAŤ A ZAZNAMENÁVAŤ

 • Spoločnosť Google
 • Spoločnosť Facebook
 • Spoločnosť Smartlook
 • Spoločnosť Smartsupp

VAŠU NÁVŠTEVNOSŤ A POHYB NA WEBE BUDE ANALYZOVAŤ

 • Spolupracovníci so zmluvou upravujúcou ochranu osobných údajov a mlčanlivosť

VÁŠE OSOBNÉ ÚDAJE BUDÚ ULOŽENÉ

 • Len v elektronickej podobe v službe Google Analytics a to v rozsahu, ktorý povolíte v nastavení súkromia a reklam vo vašom profile na Google
 • Len v elektronickej podobe v službe Facebook Business Manager a to v rozsahu, ktorý povolíte v nastavení súkromia a reklam vo vašom profile na Facebooku
 • Iba v elektronickej podobe v službe Smartlook a to v rozsahu, ktorý povolíte v nastavení súkromia a reklam vo vašom profile na Facebooku

VYJADRENIE SÚHLASU ALEBO NESÚHLASU S ULOŽENÍM A SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • súhlas je informovaný a dobrovoľný — vykonáte ho kliknutím na tlačidlo “Súhlasím”
 • súhlas sa nevzťahuje na konkrétneho návštevníka, ale na aktuálne zariadenie, z ktorého si web prehliada — viac informácií nájdete v sekcii COOKIES
 • nesúhlas s uložením a spracovaním či úpravu uložených informácií môžete vykonať na webe na stránke “odkaz”
 • konkrétne rady a postupy spojené s vyjadrením nesúhlasu či úpravou uložených informácií si môžete vyžiadať zaslaním žiadosti na email info@voono.sk

SÚHLAS S NEWSLETTEROM

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME NA ZÁKLADE

 • Na základe súhlasu
 • Na základe oprávneného záujmu

SPRACOVÁVAME TIETO OSOBNÉ ÚDAJE

ÚDAJE ZADANÉ DO FORMULÁRA NA WEBE:

 • emailová adresa

ÚDAJE POSKYTNUTÉ NA ZÁKLADE DOPLŇUJÚCEHO DOTAZNÍKA:

 • meno
 • priezvisko
 • tématické okruhy záujmu

ÚDAJE SPROSTRIEDKOVANÉ SPOLOČNOSŤOU MAILCHIMP NA ZÁKLADE MERANIA EMAILOVÝCH KAMPÁNÍ

 • jazyk
 • približná geografická poloha
 • email klient
 • preferovaný formát emailu

VAŠE OSOBNÉ DÁTA VYUŽÍVAME TÝMITO SPÔSOBY A ZA TÝMITO ÚČELMI

POUŽIJEME VAMI POSKYTNUTÚ EMAILOVÚ ADRESU PRE:

 • Zasielanie všeobecných obchodných oznámení pomocou služby MailChimp najviac 4× mesačne
 • Zasielanie cielených obchodných oznámení najviac 2× týždenne
 • Zasielanie noviniek z nášho blogu vždy, keď vyjde nový článok

VÁŠ SÚHLAS S POUŽITÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV POTREBUJEME Z TÝCHTO DÔVODOV

 • Používame MailChimp pre rozosielanie všeobecných i cielených obchodných oznámení. Táto služba nám umožňuje rozosielať krásne emaily, vytvárať zoznamy a segmenty odberateľov a získať informácie o aktivitách odberateľov, ako sú napr. miera otvorenia newslettera alebo kliknutia cez odkazy v newsletteri

VÁŠ SÚHLAS S POUŽITÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV JE PLATNÝ LEN PRE TIETO FYZICKÉ A PRÁVNÍCKE OSOBY

VAŠU AKTIVITU PRI EMAILOVÝCH KAMPANIACH BUDE MONITOROVAŤ A ZAZNAMENÁVAŤ

 • Spoločnosť Mailchimp

VAŠU AKTIVITU PRI EMAILOVÝCH KAMPANIACH BUDE ANALYZOVAŤ

 • Spolupracovníci so zmluvou upravujúcou ochranu osobných údajov a mlčanlivosť

VÁŠE OSOBNÉ ÚDAJE BUDÚ ULOŽENÉ

 • Iba v elektronickej podobe v službe MailChimp

VYJADRENIE SÚHLASU ALEBO NESÚHLASU S ULOŽENÍM A SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • súhlas je informovaný a dobrovoľný — vykonáte ho vyplnením emailovej adresy a kliknutím na tlačidlo „Odoslať“, pričom: „Tlačidlom odoslať, dávate súhlas so spracovaním osobných údajov, pre potreby marketingových aktivít spoločnosti VOONO.“
 • nesúhlas s uložením a spracovaním či úpravu uložených informácií môžete vykonať zaslaním žiadosti na email info@voono.cz
 • nesúhlas s uložením a spracovaním či úpravu uložených informácií môžete spravovať pomocou odkazu “úprava alebo odhlásenie newslettera” na konci každého newslettera

ZÁZNAMY O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Od nadobudnutia platnosti GDPR nedošlo k spracovaniu osobných údajov.